دانلود تحقیق و مقاله تاثير مستي ارادي بر مسئووليت كيفري

دانلود تحقیق و مقاله تاثير مستي ارادي بر مسئووليت كيفري

دانلود تحقیق و مقاله تاثير مستي ارادي بر مسئووليت كيفري

 

 

 

 

 

دانلود تحقیق و مقاله تاثير مستي ارادي بر مسئووليت كيفري

شامل 67 صفحه فایل word

این تحقیق شامل موضوعات زیر میباشد:

فصل اول- بررسي موضوعات عمومي و مبنايي مستي و مسئووليت

تعريف مست و مستي

صفات مستي

عوارض مستي

فرق الكليسم و مستي ارادي

عوارض اعتياد به الكل

ارتباط مصرف الكل با ارتكاب جرم

عوارض اعتياد به مواد مخدر

ارتباط مصرف مواد مخدر با ارتكاب جرم

انواع مستي

مستي از نظر ميزان تاثير بر دستگاه عصبي

مستي تام

مستي نسبي

مستي بر مبناي قصد شخصي مست

مستي ارادي

مستي ارادي به انگيزه ارتكاب جرم

مستي ارادي بدون انگيزه ارتكاب جرم

مستي غير ارادي

فصل دوم - وجود يا فقدان مسئووليت كيفري در مستي ارادي

وجود مسئووليت كيفري در مستي ارادي

الامتناع بالاختيار لاينافي الاختيار

ترجيح منافع عمومي بر عواطف و اميال اشخاص

جرم بودن اسباب مستي ارادي

فقدان مسئووليت كيفري در مستي ارادي

فقدان قصد حين ارتكاب جرم

عدم تامين اهداف مجازات

عدم تاثير انگيزه در ارتكاب جرم

مستي در قانون مجازات اسلامي و قانون اقدامات تاميني

ماده 53 قانون مجازات اسلامي

ماده 244 قانون مجازات اسلامي

مستي علت مشدده كيفر ( ماده 718 قانون مجازات اسلامي)

ماده 7 قانون اقدامات تاميني

نتيجه گيري و پيشنهاد

فهرست منابع

جهت دانلود پس از پرداخت وجه از طریق درگاه امن بانکی فایل برای شما قابل دانلود خواهد بود.